Nyoppdagede korallrev utenfor Vesterålen

Nye detaljerte dybdedata fra kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen avslører en ansamling av tidligere ukjente korallrev.

Nyoppdagede korallrevKorallrevene kan ses som oppstikkende topper på den relativt flate havbunnen i Hola, mellom Vesterålsgrunnen og Eggagrunnen. Datasettet, som er innsamlet av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), er gjort tilgjengelig for tolkning i forbindelse med MAREANO-prosjektet og pågående geologiske studier av kontinentalsokkelen.

Korallrevene opptrer på vanndyp mellom 200 m og 270 m. Hver enkelt topp er opp til 20 m høy, og 150-200 m i diameter. På et nylig avsluttet tokt med forskningsfartøyet G.O. Sars i regi av Havforskningsinstituttet (HI) ble det utført en første rekognosering med miniubåt. Det ble funnet korallrev i området, noe som indikerer at tolkningen av toppene som korallrev er riktig.