23.6 millioner kroner til MAREANO

Regjeringen Bondevik har i sitt forslag til statsbudsjett satt av 23,6 millioner kroner til Mareano-programmet i 2006. Dermed starter kartleggingen av Barentshavet for fullt.
 
MAREANO i gangTidligere i år bevilget regjeringen fem millioner kroner til oppstarten av det tverrfaglige Mareano-programmet. Nå kommer det mer midler.

Omfattende program

- Et stort skritt i riktig retning, sier administrerende direktør Arne Bjørlykke ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i en kommentar.

- Dette har vi arbeidet for i mange år, og det er tilfredsstillende å se at tålmodigheten bærer frukter. Samtidig er det viktig å være klar over at programmet er omfattende, og krever solide bevilgninger for å realiseres i full skala, påpeker han.

Hovedsamarbeid

Midlene er fordelt mellom Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø, som er hovedsamarbeidspartnerne i Mareano-programmet.

NGUs andel for neste år er på 7,6 millioner kroner.

Mareano-programmet har som mål å bedre kunnskapsgrunnlaget for økosystembasert forvaltning av norske kyst- og havområder, og fremme kunnskapsbasert, bærekraftig utnyttelse av ressursene.

Initiativtakere til programmet er Havforskningsinstituttet (HI), Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens kartverk Sjø (SKSK), i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning, Forsvarets forskningsinstitutt, Statens forurensningstilsyn, Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Norsk Polarinstitutt. Programmet ble vedtatt gjennomført i Stortingsmedling 21 (2004-2005).

Forvaltning i nord

- Dette er svært gledelig, sier forsker Terje Thorsnes, som er prosjektleder for Mareano ved NGU. - Dette betyr at vi for fullt kan starte kartleggingen av miljøet på havbunnen i Barentshavet, i Lofoten og i kystområdene. Kunnskapen blir en viktig del av beslutningsgrunnlaget for forvaltningen av Barentshavet, sier han.

Kartleggingen blir innledet med en detaljert kartlegging av dybdeforhold med flerstråle-ekkolodd. Deretter skal prøvetaking og fotografering av havbunnen brukes for å fremstille detaljerte havbunnskart som har informasjon om dybder, dyreliv, sedimenter og miljøtilstand.

Miljøsensitivt

- De første resultatene av karrtleggingen blir lagt ut på nettstedet mareano.no våren 2006. Kartleggingen i 2006 vil fortsette i miljøsensitive områder i Barentshavet. Samtidig fullfører vi kartleggingen rundt Tromsøflaket, som ble startet opp i 2005. Videre kartlegging prioriteres i samråd med forvaltning og industri, sier forsker Terje Thorsnes.