Gå til hovedinnhold

Havforskningsinstituttet sin kartkatalog for MAREANO

Kartkatalogen gir en oversikt over Havforskningsinstituttet sine MAREANO-kartlag, muligheter for datanedlasting og tilgjengelige metadata.

Forklaring til kartkatalogen:

Vis kartlag Geoserver: viser kartlaget i Geoserver map preview vinduet. Klikk på featurene i kartet for å se attributtene.

Datanedlasting Geoserver: Åpner opp Layer preview katalogen. Skriv inn kartlaget sitt Geoservernavn i search boksen, velg kartlaget du ønsker og laste ned i boksen Select one og gå helt nederst og velg shape-file.

Filer kan også bestilles på nmd_gis@imr.no.

MERK: Firefox anbefales ved nedlasting.

Metadata Geonetworks: For en del kartlag er det lagt ut metadata på Havforskningsinstituttet sin Geonetworks metadataportal. I
Geonetworks må en skrive inn kartlaget sitt navn i søkeboksen "What?", klikk deretter på Search.

Tjenestene/kartene kan fritt brukes under følgende vilkår:

  • Ønsker kunden/brukeren å inkludere Havforskningsinstituttet karttjenester/data i egne løsninger skal de tilrettelagte karttjenestene benyttes direkte. Registreringsskjema bør også fylles ut.
  • Ved bruk av våre karttjenester/data skal kilde alltid oppgis.
  • Dersom karttjenestener/data ønskes brukt til kommersielle formål, må Havforskningsinstituttet kontaktes.

Kartene ligger på Havforskningsinstituttets Geoserver. Her kan du søke etter ønsket kartlag og laste det ned. Direktelenke til metadataoppføring, WMS og WFS-tjenester, samt nedlastningsmuligheter i en rekke formater er angitt for hvert kartlag i tabellen nedenfor. 

Kartgruppe Kartlag Lenke til metadata/tjenester/nedlasting i Geonorge
Sårbare naturtyper Hardbunns-korallskog Observasjonsdata hardbunnskorallskog
Svampspikel-bunn Observasjonsdata svampspinkelbunn
Sjofjaerbunn Observasjonsdata sjøfjærbunn
Hardbunns-svampsamfunn Link
Blotbunnskorallskog Observasjonsdata bløtbunnskorallskog
Blomkålkorallskog Observasjonsdata Blomkålkorallskog 
Dypvannsjofjaer Observasjonsdata Umbellula
Glassvampbestander  
     
Sårbare biotoper - modellert utbredelse    
     
Biomangfold fra video Artsmangfold fra video  
     
Topp-ti arter Topp 10 arter  
     
Korallrev Korallrev Link
 
 
     
Hornkoraller Isidella lofotensis Datasett - Isidella lofotensis
Paragorgia arborea Datasett - Paragorgia arborea
Paramuricea placomus Datasett - Paramuricea placomus
Primnoa resedaeformis Datasett - Primnoa resedaeformis
Radicipes Datasett - Radicipes
     
Grabb Grab biomasse Link
Grab individer Link
Grab arter Link
     
Bomtrål Bomtrål biomasse Link
Bomtrål individer Link
Bomtrål Arter Link
     
Slede Slede biomasse Link
Slede individer Link
Slede arter Link
     
Mennekelig påvirkning Trålspor Trålspor
Søppel pr. Mareano-stasjon Datasett - Søppel pr. Mareano-stasjon
     
Kjemistasjoner Kjemistasjoner pr år Datasett - Mareano kjemistasjoner
     
Antracen-nivåer Antracen nivå  
BDE-209-nivåer BDE-209-nivåer  
BenzApyren-nivåer BenzApyren-nivåer  
Fenantren-nivåer Fenantren-nivåer  
Naftalen-nivåer Naftalen nivåer  
NPD-nivåer NPD-nivåer  
PAH-nivåer PAH-nivåer  
PBDEsum-nivåer PBDEsum-nivåer  
PAH 16 PAH 16  
Perylen-nivåer Perylen-nivåer  
Pyren-nivåer Pyren-nivåer  
THC-nivåer THC-nivåer  
     
Trålspor Trålspor fra video Link
     
Havstrømmer Arctic water  
Costal water  
Atlantic water  
Polar front