Kartverkets kartkatalog

Her er en oversikt over Kartverkets Mareano-kartlag, muligheter for datanedlasting og tilgjengelige metadata, tilgjengelig via geonorge.no.

Kartverket sin kartkatalog er en del av geonorge.no. Geonorge er stedet for oversikt og tilgang til offentlige kartdata i Norge, kartkataloger, kartdatapakker, nedlasting av kartdata, API-er.

Karttjenester og datasett fra Kartverket på geonorge.no

Tema Karttjenester (WMS, WFS, WCS) Datasett

Sjø terrengmodeller

Sjø skyggerelieff WMS

Dybdedata terrengmodeller DTM WCS

Sjø terrengmodeller 5m grid

Sjø terrengmodeller 25m grid

Sjø terrengmodeller 50m grid

Dybdedata 50m grid

Sjømålingsdata (dybdekartlagte områder)

Dybdedata - dekning sjømåling WMS

Sjømålingsdata

Kystnære dybdeareal, dybdepunkt, dybdekurver, grunner og skjær

Dybdedata WMS

Dybdedata

Dybdedata Søre Sunnmøre

GEBCO skyggerelieff

GEBCO WMS

GEBCO data and products

Dybdekurver, havområder

Dybdekurver WMS

Dybdekurver

Elektroniske sjøkart

Elektroniske sjøkart WMS

-

Sjøkart raster

Sjøkart raster WMS

Sjøkart raster

Norges maritime grenser

Norges maritime grenser WMS

Norges maritime grenser

Europakart

Europakart WMS

Europakart WMS cache

Europa, illustrasjonskart

Norgeskart

Toporaster 3

Topografisk norgeskart

Topografisk norgeskart gråtone

Norge, Illustrasjonskart(landdata)

Terrengmodell land

Fjellskygge WMS

DTM 50

DTM 10

Les mer om Kartverkets WMS- og cache-tjenster på kartverket.no.

Les mer om dybdedata og terrengmodeller av havbunn på kartverket.no.

Bestille data

Spørsmål om og bestilling av detaljerte dybdedata, kan rettes til Kartverket på e-post sjodata@kartverket.no og tlf. 32 11 80 00.

Kontakt

Hanne Hodnesdal portrett.jpg

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23

Kontaktinformasjon