Gå til hovedinnhold

2022

Denne rapporten gir en oversikt over gjennomført kartlegging og resultater/leveranser fra programmet i 2022.

Innsamling i 2022

Det er gjennomført dybdekartlegging av til sammen 3 362 km2 havbunn. Det ble kartlagt i Barentshavet på Spitsbergenbanken (1 215 km2) og i Nordsjøen (2 147 km2) på to transekt inn mot vindparkområdet Sørlige Nordsjø II. 

Det er gjennomført kartlegging og undersøkelser av geologiske, biologiske og kjemiske bunnforhold i til sammen 11 372 km2 havbunn. Det ble kartlagt 7 715 km2 havbunn i Barentshavet nord av Svalbard og Kvitøyrenna, samt 3 657 km2 i Nordsjøen i havvindområdet Utsira Nord og i foreslått SVO NS4 Ytre Oslofjord (utenfor grunnlinjen). 

Formidling av resultater 2022

 • I 2022 har hatt følgende formidlingsaktivitet:
 • 13 vitenskapelige publikasjoner med fagfellevurdering
 • 1 rapport/bokkapitler/brosjyrer
 • 39 foredrag/internasjonale presentasjoner
 • 155 nyheter i norske media
 • mareano.no
 • geonorge.no
 • EMODnet (batymetri, geologi, biologi, biotoper/naturtyper)
 • vannmiljo.miljodirektoratet.no
 • Faglig forum og overvåkingsgruppen
   

Les hele årsrapporten for Mareano 2022 (pdf 5,84 MB)