Gå til hovedinnhold

2019

Denne rapporten gir en oversikt over gjennomført kartlegging og resultater/leveranser fra programmet i 2019.

Prøveinnsamling i 2019

Kartlegging av dybde/batymetri

 • Dyphavstransekt i Norskehavet: 64 000 km2
 • Sklinnadjupet vest, Trænadjupet, Kratere, Kirkegården, Storbanken og Spitsbergenbanken til sammen 5000 km2
 • SUM dybdemålinger 69 000 km2

Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking:

 • Bjørnøya-transekt, Barentshavet: 4135 km2
 • Kvitøyrenna, Svalbard: 1650 km2
 • Kongsfjorden indre (rest), Svalbard: Fjord, 443 km2
 • Kongsfjorden ytre, Svalbard: Sokkel og skråning, 1253 km2
 • Sokkelkantboks nr. 3 (SK03), Svalbard: Sokkel, 625 km2
 • SUM geo-bio-kjemi-kartlegging Svalbard 8106 km2

Ny metodikk i 2019

 • Grabbprøver for geologisk analyse (geograbb) ble i 2019 samlet inn med 0.025 m2 Van-Veen minigrabb montert på videoriggen eller med 0.25 m2 Van Veen grabb (standard metodikk).
 • Dekloraner ble inkludert som ny stoffgruppe i 2019 

 Formidling av resultater 2019

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024