Gå til hovedinnhold

2018

Denne rapporten gir en oversikt over kartlegging gjennomført og resultater/leveranser fra programmet i 2018.

Prøveinnsamling i 2018

Kartlegging av dybde/batymetri:

 • Svalbard: Sokkelkant, Rijpfjorden transekt og Kongsfjordentransekt 3 702 km2
 • MAREANO øst 250 km2 Kvitøyrenna 5 491 km2
 • Sokkel Norskehavet 9 241 km2

Geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking:

 • Kongsfjorden indre (indre del), Svalbard: Dyp fjord 184 km2
 • Kongsfjorden indre (indre del), Svalbard: Grunne områder ca 50 km2
 • Rijpfjorden indre (indre del+ytre del+farled), Svalbard: Dyp fjord 805 km2
 • Rijpfjorden indre (indre del), Svalbard: Grunne områder ca 50 km2

Nytt i 2018

 • Metodikk for visuell observasjon (video) av havbunnen er endret. Lengden på videolinjer er redusert fra 700 til 200 m, men samtidig er antall videolinjer doblet. En geograbb blir samlet inn i enden av hver videolinje om bunnsubstratet tillater det.
 • Fra 2018 brukes 0.1 m2 grabb for biologisk prøvetaking ned til 500 m dybde. Ny metode inkluderer 5 godkjente grabbskudd på hver fullstasjon.
 • Mikroplastprøver tas ut fra multikjerne. Ny prosedyre for uttak av prøver er etablert.
 • Nye miljøgifter tas fra overflatesediment. Ny prosedyre for uttak av prøver er etablert.
 • E-DNA samles inn og analyseres fra vann og sedimentprøver.
 • Fjordkartlegging er gjennomført med høyere tetthet av stasjoner enn standard Mareano-innsamling for å fange opp høyere grad av heterogenitet i sjøbunnsmiljøet.
 • Naturtypekartlegging i Kongsfjorden og Rijpfjorden etter DN’s Håndbok 19.

Formidling av resultater 2018

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024