Gå til hovedinnhold

2017

MAREANO-programmet har i 2017 gjennomført følgende oppgaver i henhold til Aktivitetsplan:

  • Innsamling av dybdedata i MAREANO øst1 , Svalbard (sokkelkant og Rijpfjorden) og i transektet Bjørnøya til dyphavet. Grunnet mye sjøis i 2017 var det ikke mulig å sjømåle alle utpekte områder nord for Svalbard. Erstatningsområder ble tatt i bruk og i tillegg ble det sjømålt i deler av Kirkegården (Barentshavet). Tilsammen ble det innsamlet dybdedata fra 19 579 km2.
  • Innsamling av geologi-, biologi- og kjemidata fra MAREANO øst (17 670 km2) og fra transektet Nordkapp-Sørkapp (5000 km2), pluss to bokser på sokkelkanten utenfor sørvestlige Spitsbergen (1 250 km2). Bunnkartlegging ble avkortet med 11 døgn da forskningsfartøyet på siste toktet ble rekvirert til å bistå en redningsoperasjon.
  • Formidling av resultater gjennom

Det er bl.a. produsert nye batymetri- og terrengkart, geologiske og biologiske kart som inkluderer bunntyper, landskap, naturtype- og biotopkart, sårbare biotoper, marint søppel, trålspor, produktivitets- og artsdata (www.mareano.no).

Pilotprosjektet «Mikroplast i bunnsedimenter» ble fullført i 2017. Prosjektet gav slående resultater som viste forekomster av mikroplast i alle analyserte prøver. Les mer i prosjektrapporten

Det ble i 2017 totalt bevilget 106,585 mill kr til MAREANO (68 mill. kr fra NFD og 38,585 mill kr fra KLD). De regnskapsførte kostnadene i 2017 var totalt på 105,361mill. kr.

Det totale budsjettet for 2017 inklusive overføringer på 21,748 mill kr fra 2016, var 128,333 mill kr, hvorav kr 125,266 mill. var fordelt på aktiviteter i revidert AP 2017. Grunnet avkortet innsamlingsprogram ble samlet overføring fra 2017 til 2018 på kr 22,972 mill.

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024