Gå til hovedinnhold

2014

MAREANO-programmet har i 2014 prioritert følgende oppgaver:

  • Innsamling av dybdedata i Barentshavet øst og midtnorsk sokkel i Norskehavet.
  • Innsamling av geologi-, biologi- og kjemidata fra midtnorsk sokkel i Norskehavet, i Barentshavet øst og de kystnære havområdene utenfor Finnmark.
  • Rapportering av resultater gjennom www.mareano.no, Norge digitalt (www.geonorge.no), planlegging av 2015-aktivietetene og gjennomføring av workshop om strategi for innsamling av bunndata ved eventuell MAREANO-aktivitet i Svalbard-kysten.

Det ble samlet inn dybdedata fra i alt 27 918 km2 hvorav 16 475 km2 i Norskehavet og 11 443 km2 i Barentshavet. Noen av områdene var forsinket fra 2013. Geologisk, biologisk og kjemisk datainnsamling ble foretatt fra et areal på 21 305 km2, hvorav 4 990 km2 ble innsamlet i 2013 i Norskehavet og utenfor Finnmark pga. gode værforhold og derved økt toktkapasitet. I 2014 ble data fra 4 400 km2 forhåndsinnsamlet Barentshavet øst av samme grunn.

MAREANO har i løpet av 2014 opparbeidet data innsamlet i 2012 og 2013. Blant annet er det produsert nye bathymetri- og terrengkart, geologiske og biologiske kart som inkluderer bunntyper, landskap, naturtype- og biotopkart, samt sårbare biotoper, alt presentert på www.mareano.no.

Det ble i statsbudsjettet for 2014 bevilget kr 91,7 mill. til MAREANO. I tillegg ble det avsatt kr 3,7 mill. i egeninnsats fra de utøvende institusjoner. MAREANOs totalt budsjett-ramme for 2014 var derved kr 95,4 mill.

Les hele rapporten (pdf)

Kontakt

Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Frithjof Moy

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024