Gå til hovedinnhold
a Rodspette hode 500

Vellykket MAREANO-tokt avsluttes

Sommerens MAREANO-tokt med "G.O. Sars" avsluttes i dag. Store deler av Troms III utenfor Nord-Troms er nå undersøkt. Også i den avsluttende fasen av toktet ble det registrert nye korallforekomster, denne gangen om lag 20 km nord av Vannøya.

 

Rødspette
En rødspette fotografert på 315 meters dyp vest på Fugløybanken holder et tilsynelatende våkent blikk med forskernes aktiviteter.

Natt til onsdag dukket en mengde kolonier av hornkorallen Lophelia og sjøtreet Paragorgia opp på videoskjermene brått og uventet fra en ellers flat sand- og mudderbunn på 260 m dyp nord av Vannøya. Den første registreringen ble gjort på en ordinær planlagt videostrekning. Et hundretalls meter fra denne ble den andre og største forekomsten funnet med en høyde på 4–5 meter over en strekning på 20-30 meter. Et yrende dyreliv inklusiv fisk, hovedsakelig uer, ble registrert på revet. Som bildene viser er korallkoloniene massive selv om revets utstrekning er begrenset.

Koraller

Koraller
Utdrag av videofilming av korallkoloniene utenfor Vannøy. Forekomstene er massive selv om de to revene er begrenset til noen titals meter i diameter.

Det innsamlete datamaterialet fra Troms III vil i året som kommer bli analysert ved Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet på bakgrunn av bl.a. detaljerte dybdemålinger utført i regi av Statens kartverk sjø. Et omfattende materiale der biomangfold og bunnterreng settes sammen ved hjelp av ulike typer datateknologi vil til slutt beskrive de ulike naturtypene i området.

I grove trekk består de grunne og ganske strømutsatte kystnære bankene (f.eks. Fugløybanken) av grovere sand, stein og ganske hard bunn. Dyresamfunnet her har derfor andre livsvilkår og andre måter å finne næring på enn i de dypere og mer mudderholdige bunnområdene i vest og nord. Dette danner forskjellige miljøforhold og naturtyper. Resultatene vil bidra til økt kunnskapsbasert forvaltning av våre havområder.

Slangestjerner
En sjelden tett forekost av slangestjerner, anslagsvis 5-7 cm store, ble registrert på 230 meters dyp på Fugløybanken. Dyrene ligger med armene i "været" og fanger matpartikler som kommer drivende med vannstrømmene.

 

Høsttokt

MAREANOs neste tokt, høsttoktet, starter 17. september og avsluttes 12. oktober. På første del av dette toktet skal kartleggingen av Troms III fullføres mot nordøst, mens deler av Nordland VI utenfor Lofoten vil bli kartlagt i siste halvdel. Undersøkelsene på Nordland VI vil bli avsluttet i 2011.

Kart
Den undersøkte delen av Troms III utenfor Nord-Troms. De to nyoppdagede korallforekomstene er markert nede til høyre i området om lag 20 km nord av Vannøya.
 

 

Toktdeltakere
Toktdeltakerne på andre del av MAREANO sitt sommertokt.

 

Kontaktpersoner

Toktleder del 2/biologi
Børge Holte

Toktleder del 1/biologi
Pål Buhl-Mortensen
Mob. 974 64 151

Geologi
Liv Plassen

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630

Bilder:

Bilder fra toktet

Andre bilder/videoer

Flere nyheter fra toktet: