Brukerkonferansen 2010

Hvilke kunnskaper MAREANO-programmet har framskaffet, betraktninger om hvordan brukerne har nytte av disse og hvilke forventninger myndighetene har til Mareano fremover vil stå i fokus på årets Brukerkonferanse som arrangeres i Oslo 6. mai.

Resultatene fra MAREANO skal brukes i arbeidet med å revidere Forvaltningsplan Barentshavet, og samtidig med konferansen skal de foreløpige resultatene rapporteres til myndighetene.
Konferansen er åpen for interesserte.

Mer informasjon, mulighet for å melde seg på og foreløpig program.