The Norwegian Sea Floor (bok utgitt 2015)

I anledning MAREANO sitt 10 årsjubileum er det gitt ut en ny bok om resultatene fra kartleggingen. Boken er på engelsk og er en utvidet og oppdatert versjon av den norske boken fra 2010.

Boken har tittelen ”The Norwegian Sea Floor” og beskriver havbunnen fra grensen mot Russland i nord til Storegga og Mørebankene i sør. Et mangfold av naturtyper fra de ulike marine landskapene blir presentert sammen med unike bilder. Også dybdeforhold, sedimentsammensetning, bunnsamfunn og forurensing blir presentert systematisk for de ulike områdene som så langt er kartlagt gjennom MAREANO.

Dersom du ønsker å kjøpe et eksemplar av boken kan du sende en mail til distribusjonen@ngu.no. Pris kr. 250,-

Last ned kapitler fra boken (pdf):