Bilder fra Mareano-toktet

Første del av sommerens mareanotoktet er i full sving. Totkleder Pål Buhl-Mortensen har sendt disse bildene fra Nordkappbanken.

Steinkorrall
Steinkorallen Flabellum på Nordkappbanken. Denne tilhører en gruppe koraller som ikke danner kolonier eller rev.
Trålspor 
Et dypt trålspor på Nordkappbanken.

Torsk på sandbunn
Torsk på vanlig sandbunn på ca 250m dyp på  Fugløybanken i Troms III. 
 
Lusuer
En lusuer på et korallrev mellom Fugløybanken og Nordvestbaken i Troms III.

Sjøstjerne
Sjøstjernen Hippasteria phrygiana på Nordkappbanken.

Alle foto: Pål Buhl-Mortensen