Mareano-konferansen 2019

Konferansen blir arrangert i Oslo 17. oktober 2019.

Tid og sted

Miljødirektoratet på Helsfyr i Oslo, 17. oktober.

Program og påmelding

Programmet oppdateres fortløpende.

Meld deg på konferansen.

Klokkeslett

Tema

Foredragsholder

08.30 – 09.00

Registrering

 

09.00 – 09.15

Velkommen

Statssekretær Roy Angelvik, NFD

09.15 – 09.35

Mareano og mulighetene: Bruk kunnskapen!

Geir Klaveness, KLD

09.35 – 10.05

Nyheter fra Mareano – N for 74 grader

Tverrfaglig fra de utøvende enhetene

 

Tema: Fiskeri og miljø

 

10.05 – 10.25

Forvaltning av koraller

Eva Degré, Miljødirektoratet

10.25 – 10.45

Hvorfor er Mareano viktig for fiskeriene?

Jan Henrik Sandberg, Fiskarlaget

10.45 – 10.55

Pause

 

10.55 – 11.15

Fiskeriene i Arktis – hvordan endrer klimaendringene premissene?

Ole Arve Misund, Norsk Polarinstitutt

11.15 – 11.20

Spørsmål og svar

v/John Morten Klingsheim, KyV.

 

Tema: Svalbard og Barentshavet

 

11.20 – 11.35

Kartlegging fra sysselmannens ståsted

Kjerstin Askholt, Sysselmannen på Svalbard

11.35 – 11.55

Nye biotopkart gir verdifull kunnskap for forvaltningsplanen Lofoten – Barentshavet

Cecilie von Quillfeldt, Norsk polarinstitutt

11.55 – 12.45

Lunsj

 

 

Tema: Menneskelig påvirkning

 

12.45 – 13.05

Mikroplast og miljøgifter

Stepan Boitsov, Havforskningsinstituttet

13.05 – 13.25

Mineralutvinning i Norskehavet – hva gjør Mareano?

Terje Thorsnes, NGU

13.25 -
13.40

Trøblete hav - hav i trøbbel

Fredrik Myhre,

WWF Verdens naturfond

13.40 – 13.45

Spørsmål og svar

v/John Morten Klingsheim, KyV

 

Tema: Datasamarbeid med andre aktører

 

13.45 -
14.05

Geologiske data

Harald Brunstad, Lundin Norway

14.05 -
14.25

Miljødata

Lars Petter Myhre, EQUINOR

14.25 -
14.40

Pause

 

14.40 - 
15.00

The benefits of co-operating across borders – experiences from MIM (MAREANO-INFOMAR-MAREMAP) and from a global perspective

Thomas Furey, Marine Institute/INFOMAR, Irland

15.00 -
15.20

Natur i Norge (NiN)

Anne-Britt Storeng,

Artsdatabanken

15.20 -
15.30

 

Avslutning/oppsummering

Signe Nåmdal, Miljødirektoratet