Contact

Kartleggingen i Mareano blir gjennomført som et samarbeid mellom Havforskningsinstitutet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverket. I tillegg styres programmet av flere departement og andre brukere av data.

Contact

Signe Naamdal

Signe Nåmdal

Norwegian Environment Agency
Programme co-ordinator
415 45 228
Maud Lauvstad Hansen NMBU.jpg

Maud Lauvstad Hansen

Miljødirektoratet
Programkoordinator
905 28 126
Frithjof Moy.jpeg

Frithjof Moy

Institute of marine research
Biological mapping
Scientist
478 00 024
Beate Hoddevik.jpg

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Kjell Bakkeplass.jpg

Kjell Bakkeplass

Havforskningsinstituttet
Karttjenester
916 96 987
Hanne Hodnesdal portrett.jpg

Hanne Hodnesdal

Norwegian Mapping Authority Hydrographic Service
Bathymetry
+47 51 85 88 23 / +47 47 31 72 22
Lilja Run Bjarnadottir_Marin

Lilja Rún Bjarnadóttir

Norges geologiske undersøkelse
Geological mapping
Geologist
944 97 728