Havbunnen


Dyphavet utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms

Utenfor eggakanten, vest for sokkelen, ligger dyphavet. Fra eggakanten på ca. 400 meters dyp heller havbunnen raskt ned til dyphavssletten på ca. 2 000 meters dyp. Denne skråningen kalles kontinentalskråningen.

08.02.2013

Eggakanten

Eggakanten er området som ligger nordvest for Tromsøflaket, og må ikke forveksles med landformen ‟eggakant"” som er grensen mellom kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen som går langs hele kysten.

08.02.2013

Havbunnen nord for Nordkapp

Utenfor Nordkapp er havbunnen undersøkt i en 150 km lang korridor.

08.02.2013

Sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og

Fiskebankene utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms er viktige områder for fiskearter som torsk og kveite, og det kan være forekomster av olje og gass i områdene Nordland VII og Troms II. Fiskebankene ligger på det som kalles kontinentalsokkelen, som er området fra de ytterste skjærene og holmene langs kysten, og ut til eggakanten, hvor havbunnen heller brattere mot dyphavet.

08.02.2013

Tromsøflaket

Tromsøflaket er et grunt havområde på omtrent 25 000 km2 som ligger nordøst for Sørøya utenfor Finnmarkskysten. Vanndypet spenner fra 160 til ca. 350 meter.

08.02.2013