Politiske føringer

MAREANO 2005-2010
Området MAREANO skal dekke innen 2010.

MAREANO skal kartlegge alle norske havområder, dvs. et samlet areal på 2 057 826 km2.

Ifølge miljøvernminister Helen Bjørnøy er målet med kartleggingen å hindre alle aktiviteter som kan true miljøet.

Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VII og Troms II eller i området eggakanten fra kanten av Tromsøflaket og nordover i inneværende stortingsperiode. Spørsmålet om petroleumsvirksomhet i disse områdene vil bli vurdert i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet i 2010.

Fra 2005 til 2010 konsenterer MAREANO all innsats i et 142 000 km2 stort område av Barentshavet og Lofoten, for å kunne bidra med informasjon til en revidert forvaltningsplan.