Gå til hovedinnhold

Kjemidata

MAREANOs Kjemiprogram er ansvarlig for innsamling, analyse og rapportering av havbunnssedimenter og deres kjemiske sammensetning inkl. utvalgte miljøgifter. På denne siden presenteres programmets metodedokument (pdf) og kjemidatabase (Excel). Metodedokumentet beskriver metodene som brukes for prøvetaking og analyse av havbunnssedimenter, og kjemidatabasen er en nedlastbar fil med alle resultater fra kjemiprogrammet. Begge filer oppdateres i januar hvert år.


En multicorer med prøvemateriale av sedimenter fra havbunnen.

MAREANO har samlet inn sedimentprøver siden 2006 som en del av kartleggingen av sedimentsammensetningen og miljøtilstanden av norsk havbunn (MAREANOs kjemiprogram). Disse prøvene analyseres systematisk for en rekke parametere, inkl. fysiske egenskaper samt uorganiske og organiske komponenter, i et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI). Resultatene fra disse analysene sammenstilles i årlige rapporter fra NGU (fysiske egenskaper og uorganiske komponenter) og fra HI (organiske forbindelser).

MAREANOs kjemiprogram har i tillegg analysert tilsvarende sedimentprøver samlet inn av HI i 2003-2004, før MAREANO-kartleggingen formelt startet i 2005.

Kontaktpersoner

Stepan Boitsov
(organiske forbindelser)
922 44 996

Henning Jensen
(fysiske egenskaper og uorganiske komponenter)
73 90 43 05