Rapporter i egne rapportserier:

2018:

B. Holte og L. Buhl-Mortensen: Undersøkelser av sedimentsamfunn offshore – sammenlignende kvantitativ utprøving av 0,1 m² vs. 0,25 m² van Veen grabb (Fisken og havet nr. 3-2018)

Jakobsen, F., Bellec V., Sveistrup, A., Fuglevik, A., Sæther, H., Holte, B. & Thorsnes, T.: Toktrapport – Sklinnatokt 2018: prøvetaking for miljøgifter mellom Sklinnabanken og Skjoldryggen. NGU Rapport 2018.016.

Jensen, H.K.B., Knies, J. & Bellec, V.: Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Kong Karls Land-Bjørnøyrenna-Bjørnøyrennea-transektet - MAREANO. NGU Rapport 2018.001.

Jensen, H.K.B., Knies, J. & Bellec, V.: Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra MAREANO Øst - MAREANO. NGU Rapport 2018.018

Thorsnes, T., Buhl-Mortensen, P., Tappel, Ø., Jakobsen, F., Tesaker, K. O., Jensen, G., Bjarnadottir, L. R., & Hodnesdal, H.: Assessment of AUV-borne acoustic and optical sensors for seabed and biotope mapping in MAREANO. NGU Report 2018.021.

Thorsnes, T. & Chand, S.: Gas flares in the Barents Sea, northeast of Kvitøya. NGU Report 2018.028.

2017:

Bellec, V.K., Bøe, R., Rise, L., Lepland, A. & Thorsnes, T.: Seabed sedimentary environments and sediments (genesis) in the Nordland VI area off northern Norway. NGU Report 2017.046, 24 p

Jensen, H.K.B., Cramer, J.: MAREANOs pilotprosjekt på mikroplast - resultater og forslag til videre arbeid. NGU Rapport 2017.043, 51 s..

MAREANOs geodatagruppe: Bruk av koralldata i forvaltningen.En brukerundersøkelse utført av MAREANOs geodatagruppe. (pdf)

2016:

Buhl-Mortensen, P., Dolan, M., Gonzalez-Mirelis, G.: Evaluation and development of MAREANO biotope modelling - testing scale dependencies in biological-environment relationships as a bases for biotope mapping within areas previously mapped by MAREANO. Report to the Executive Group (UG) and Programme Group (PG) of MAREANO.

Dolan, M.F.J., Thorsnes, T.,  Buhl-Mortensen, P.,  Bjarnadóttir, L.R.,  Ekehaug, S.,  Aas, L.M.S, Tegdan, J.,  Ludvigsen, M.: Evaluation of Underwater Hyperspectral lmagery (UHI) for MAREANO. NGU Rapport 2015.047, 129 pp.

Grøsvik BE, Buhl-Mortensen P, Buhl-Mortensen L, Eriksen E. 2016. Søppel i havet, Fisken og Havet særnummer 1: 71-74.

Jensen, H.B.K, Seither, A & Knies, J.: Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet og Barentshavet Øst - MAREANO. NGU rapport 2016.025, 66 pp.

Rise, L., Knies, J., Baeten, N., Olsen, H.A., Bellec, V.K. & Klug, M. 2016: Sedimentkjerner fra Barentshavet Øst tatt på MAREANO-tokt med G.O. Sars i 2014. NGU rapport 2016.021, 42 pp.

2015:

Buhl-Mortensen P, Dolan M, Lien V., 2015. Bruk av oseanografiske data i biotopmodellering. Havforskningsrapporten 2015, pp 132-134.

Boitsov Stepan, Jarle Klungsøyr, 2015. Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2014. Rapport fra Havforskningen (19), Havforskningsinstituttet. 50 s.

Dolan, M.F.J, Thorsnes, T., Buhl-Mortensen, P., Bjarnadottir, L.R., Ekehaug, S., Sandvik Aas, L.M., Tegdan, J., Ludvigsen, M.: Evaluation of Underwater Hyperspectral Imagery (UHI) for MAREANO. NGU Report 2015.047, 129 pp.

Jensen, H.B.K, Seither, A., Knies, J. & Thorsnes, T., 2015. Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet, Finnmark og Barentshavet Øst - MAREANO. NGU rapport 2015.038, 65 pp.

Thorsnes, T., van Son, T.C., Dolan, M.F.J., Gonzales-Mirelis, G., Baeten, N., Buhl-Mortensen, P., Bjarnadottir, L.R., Hodnesdal, H. & Bellec, V., 2015.  An assessment of scale, sampling effort and confidence for maps based on visual and acoustic data in MAREANO. NGU Report 2015.043, 97 pp.

van Son, T.C., Dolan, M.F.J., Gonzales-Mirelis, G., Thorsnes, T., Bjarnadottir, L.R. &Buhl-Mortensen, P., 2015.  Environmental Variability Index (EVI) - a MAREANO methods study for guidance of sampling effort. NGU Report 2015.027, 54 pp.

2014:

Gonzalez-Mirelis G., Buhl-Mortensen P., Buhl-Mortensen, L, Holte B., 2014. Sårbare naturtyper i dypet. Fisken og havet (Havforskerrapporten), særnummer 1-2014. Pp. 142-148.

Bellec, V., Thorsnes, T. & Bøe, R. 2014: Mapping of bioclastic sediments - data, methods and confidence. NGU Report 2014.006, 23 pp.

Jensen, H., Plassen, L., Finne, T. E. & Thorsnes, T.: Miljøgeokjemiske data og dateringsanalyser fra Norskehavet og Tidligere Omstridt Område (TOO) - MAREANO. NGU-rapport 2014.025, 82 s.

2013:

Elvenes, S.: Landscape mapping in MAREANO. NGU Report 2013.035, 39 pp.

Buhl-Mortensen L, Aglen A, Breen M, Buhl-Mortensen P, Ervik A, Husa V, Løkkeborg S, Røttingen I, Stockhausen HH 2013. Effekter av fiskeri og havbruk på bunn og bunnfauna: Oppfølging og forslag til nye forvaltningstiltak, Fisken og Havet 2, 69 sider.
    
Buhl-Mortensen, P. 2013. Variert dyreliv og landskap i Nordland VI. Havforskningsrapporten, Fisken og havet, særnummer 1-2013: 130-132.

Buhl-Mortensen, P. & L. Buhl-Mortensen 2013. Korallrev langs kysten – en truet naturtype. Pp 81-83 in Bakketeig I.E., Gjøsæter H., Hauge M., Loeng H., Sunnset B.H. & Toft K.Ø. (eds.) 2013. Havforskningsrapporten 2013. Fisken og havet, særnr. 1–2013.

Buhl-Mortensen, L. I. Røttingen 2013. Fiskerieffekter på bunn og bunndyr – slik kan skadene begrenses. Fisken og Havet, særnr. 1–2013 side 63-66.

Sundby S, Fossum P, Sandvik A, Vikebø FB, Aglen A, Buhl-Mortensen L, Folkvord A, Bakkeplass K, Buhl-Mortensen P, Johannessen M, Jørgensen MJ, Kristiansen T,. Landa CS, Myksvoll MS Nash R. 2013. Status og videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for mengde, fordeling og transport av kommersielle fiskearter fra gytende fisk til egg, larver, yngel og ungfisk i nordnorske sokkelområder med vekt på Lofoten og Vesterålen. Fisken og Havet No 3, 186pp.

Bøe, R., Winsborrow, M., Rise, L., Dolan, M., Chand, S., Knies, J., Walderhaug, O. & Bellec, V. 2013. Sandwaves and sand transport on the Barents Sea continental margin. NGU Report 2013.005, 85 pp.

Rise, L. & Brendryen, J. 2013. Leirinnhold i jordarter – en sammenlignende studie med vekt på Coulter Laser 200 og Sedigraph, og forslag til beregning av et ekvivalent leirinnhold i prosent. NGU Report 2013.012, 35 s.

Thorsnes, T., Sandberg, J.H., Longva, O., Røyland, G., Jakobsen, P.-A. & Hestvik, O.B. 2013. Nye marine grunnkart i fiskeri-og havbruksnæringen - Fase 2. NGU Rapport 2013.037, 21 s.

Jensen, H.K.B., Knies, J., Finne, T.E., Thorsnes, T. 2013. Miljøkjemiske data og dateringsresultater fra fire sedimentkjerner i Nordkapptransektet, Troms III og Nordland VI – MAREANO.  NGU Rapport 2013.010, p. 124.

Jensen, H.K.B., Knies, J. Finne, T.E., Thorsnes, T. . 2013. Miljøkjemiske data og dateringsresultater fra Finnmark, Nordland VI og Mørebankene – MAREANO. NGU Rapport 2013.041.

2012:

Anon., 2012. Aktivitetsplan 2012–2014. MAREANOs Programgruppe. Mai 2012. http://www.mareano.no/__data/page/8312/AP_2012.pdf

Anon., 2012. Årsrapport 2011. MAREANOs Programgruppe. Mai 2012. http://www.mareano.no/__data/page/9175/Aarsrapport_MAREANO_2011.pdf

Dolan, M. F. J.: Calculation of slope angle from bathymetry data using GIS - effects of computation algorithms, data resolution and analysis scale. NGU Report 2012.041.

Dolan, M.F.J., Thorsnes, T., Leth, J., Alhamdani, Z., Guinan, J., Van Lancker, V.: Terrain characterization from bathymetry data at various resolutions in European waters - experiences and recommendations. NGU Report 2012.045.

Dolan, M.F.J., Thorsnes, T., Leth, J., Alhamdani, Z., Guinan, J., Van Lancker, V.: Terrain characterization from bathymetry data at various resolutions in European waters - experiences and recommendations. Deliverable 10.5 Standards for seabed habitat mapping - report for Geo-Seas project. www.geo-seas.eu.

Holte B, Buhl-Mortensen P, Jørgensen LL. MAREANO toktrapport 2011. http://www.mareano.no/resources/Toktrapport_2011.pdf

Elvenes, S., Buhl-Mortensen P. & Dolan, M.F.J.: Evaluation of alternative bathymetry data sources for MAREANO: A comparison of the Olex bathymetry and multibeam data for substrate and biotope mapping. Last ned publikasjon / Download publication

2011:

Boitsov, S., Jensen, H.K.B. og Klungsøyr, J. (2011): Undersøkelser av hydrokarboner i sedimenter fra MAREANO-området 2006-2009. Fisken og havet 4-2011, 82 s.

Holte B, P Buhl-Mortensen, LL Jørgensen 2011: Havforskningsinstituttets havforskningsrapport 2010. Kapittel om bunndyr i Barentshavet. Fisken og havet. Havforskningsinstituttet.

Jørgensen LL, Jensen SK, Holte B, Bakkeplass K, (2011): Kartlegging og analyser av faunaen i Hardangerfjorden før mulig legging av elektrisk kabel i korridor. Fisken og havet nr. 1, 2011.

Jensen, H. K. B., Finne T. E. og Thorsnes T., 2011: MAREANO 2010 - miljøgeokjemiske resultater av overflatesedimenter fra områder utenfor Finnmark, Troms III og Nordland VI. NGU-rapport 2011.052, 22 s.

Olsen, H. A., Rise, L. & Wissing, B.W.: Beskrivelse av sedimentkjerner tatt med gravitasjonsprøvetaker av Oljedirektoratet i sørlige Barentshavet i 1976-1978. NGU Rapport 2011.029, 70 s.

2010:

Bøe, R., Dolan, M., Thorsnes, T., Lepland, A., Olsen, H., Totland, O. & Elvenes, S. 2010: Standard for geological seabed mapping offshore. NGU Report 2010.033, 15 pp. Last ned / Download