Populærvitenskapelige artikler (eksterne nettsider):

2018:

Aarmo, B.: Fire millioner til giftleting – Forkere undersøker havbunnen for å finne årsaken til miljøgift i kveite. Nyhetssak i Avis under miljøtokt til Sklinnadjupet. Namdalsavisa 07.07.2018. (Bak batelingsmur)

Bjarnadóttir, L.R., Sveistrup, A., Plassen, L., Baeten, N., Jakobsen, F.W. & Holte, B.: Nordaustlandet – Skoddefulle kystar & lystige toktdeltakarar. Nyhet på www.mareano.no 04.09.2018. www.mareano.no/nyheter/nyheter-2018/nordaustlandet-skoddefulle-kystar--lystige-toktdeltakarar

Bjarnadóttir, L.R., & Holte, B.: Blant kalvende isbreer i Kongsfjorden. Nyhet på mareano.no 28.08.2018. http://mareano.no/nyheter/nyheter-2018/blant-kalvende-isbreer-i-kongsfjorden

Bjarnadóttir, L.R., Moy, F., Birkely, S.R: &Yngve K. Johansen, Y.K.: Finner kråkeboller og frodig tareskog på Svalbard. Nyhet på mareano.no 04.09.2018. http://mareano.no/nyheter/nyheter-2018/finner-krakeboller-og-frodig-tareskog-pa-svalbard

Bjarnadóttir, L.R., Moy, F., Birkely, S.R. & Johansen Y.K.: Finner kråkeboller og frodig tareskog på Svalbard. Forskning.no blogg. MAREANO toktdagbok 27.08.2018. https://blogg.forskning.no/mareano-toktdagbok/finner-krakeboller-og-frodig-tareskog-pa-svalbard/1223239

Bjarnadóttir, L.R & Holte, B.: Blant kalvende isbreer i Kongsfjorden. Forskning.no blogg. MAREANO toktdagbok 29.08.2018. https://blogg.forskning.no/mareano-toktdagbok/blant-kalvende-isbreer-i-kongsfjorden/1224095

Bjarnadóttir, L.R., Sveistrup, A., Plassen, L., Baeten, N., Jakobsen, F. & Holte, B.: Nordaustlandet – Skoddefulle kystar & lystige toktdeltakarar. Forskning.no blogg. MAREANO toktdagbok 05.09.2018. https://blogg.forskning.no/mareano-toktdagbok/nordaustlandet--skoddefulle-kystar-lystige-toktdeltakarar/1231180

Boitsov, S., Baeten, N., Jakobsen, F., Plassen, L., Bjarnadóttir, L.R. & Jensen, H.: MAREANO kartlegger mikroplast i havet rundt Svalbard. Nyhet på www.mareano.no 05.09.2018. www.mareano.no/nyheter/nyheter-2018/mareano-kartlegger-mikroplast-i-havet-rundt-svalbard

Holte, B., Bjarnadóttir, L.R. & Moy, F.: I havn i Longyearbyen. Nyhetssak på mareano.no 06.09.2018. http://mareano.no/nyheter/nyheter-2018/i-havn-i-longyearbyen

Holte, B. & Bjarnadóttir, L.R.: Rijpfjorden – vår siste høyarktiske fjord? Nyhetssak på mareano.no 04.09.2018. http://mareano.no/nyheter/nyheter-2018/rijpfjorden-var-siste-hoyarktiske-fjord 

Holte, B. & Bjarnadóttir, L.R.: MAREANO kurser mot Svalbard. Nyhetssak på mareano.no 24.08.2018. http://mareano.no/nyheter/nyheter-2018/mareano-kurser-mot-svalbard

Holte, B. & Bjarnadóttir, L.R.: MAREANO kurser mot Svalbard. Forskning.no blogg. MAREANO toktdagbok 24.08.2018. https://blogg.forskning.no/mareano-toktdagbok/mareano-kurser-mot-svalbard/1222720

Holte, B. & Bjarnadóttir, L.R.: Rijpfjorden – vår siste høyarktiske fjord? Forskning.no blogg. MAREANO toktdagbok 03.09.2018. https://blogg.forskning.no/mareano-toktdagbok/rijpfjorden--var-siste-hoyarktiske-fjord/1230432

Holte, B., Jakobsen, F.W., Plassen, L., Bjarnadóttir, L.R., & Jensen, H.: MAREANO kartlegger mikroplast i havet rundt Svalbard. Forskning.no blogg. MAREANO toktdagbok 06.09.2018. https://blogg.forskning.no/mareano-toktdagbok/mareano-kartlegger-mikroplast-i-havet-rundt-svalbard/1231338

Jakobsen, F.: Tilbake i havn etter utført miljøtokt. MAREANO nyheter 25.06.2018. http://www.mareano.no/nyheter/nyheter-2018/tilbake-i-havn-etter-utfort-miljotokt

Jakobsen, F., Bellec, V., Sveistrup, A., Fuglevik A. & Sæther, H.: Teamet som jakter miljøgifter. MAREANO nyheter 06.06.2018. http://www.mareano.no/nyheter/nyheter-2018/teamet-som-jakter-miljogifter

Jakobsen, F.: På jakt etter forurensningskilder i Sklinnadjupet. MAREANO nyheter 31.05.2018. http://www.mareano.no/nyheter/nyheter-2018/pa-jakt-etter-forurensningskilder-i-sklinnadjupet

Jakobsen, F., Bellec, V., Sveistrup, A., Fuglevik A. & Sæther, H.: Teamet som jakter miljøgifter. MAREANO toktdagbok 11.06.2018. https://forskning.no/blogg/mareano-toktdagbok/teamet-som-jakter-miljogifter

Jakobsen, F.: Forurensningsjakt i Sklinnadjupet. MAREANO toktdagbok 04.06.2018. https://forskning.no/blogg/mareano-toktdagbok/forurensingsjakt-i-sklinnadjupet

Johansson J., Sveistrup A., Heggebakken L., Jakobsen, F. & Baeten N.: Vi fanger verdens største kommakreps i Krossfjorden. MAREANO toktdagbok 04.09.2018. http://mareano.no/nyheter/nyheter-2018/vi-fanger-verdens-storste-kommakreps-i-krossfjord

Moy, F., Hodnesdal, H. & Bjarnadóttir, L.R.: Bunnkartlegging gir effektivt og bærekraftig fiske. Kronikk på mareano.no 03.08.2018. https://mareano.no/nyheter/nyheter-2018/bunnkartlegging-gir-effektivt-og-berekraftig-fiske

Thorsnes, T.: Robotene lyser opp havrommet. https://www.youtube.com/watch?v=5CGc-JH-GCQ

2017:

Baeten, N., Bellec, V. & Bøe, R.: Isens reise over Sentralbanken i Barentshavet. Blogg på www.forskning.no 27.10.2017. https://forskning.no/blogg/mareano-toktdagbok/isens-reise-over-sentralbanken-i-barentshavet

Bjarnadóttir, L.R., Thorsnes, T. & the MAREANO geology team: MAREANO – The national seabed mapping programme of Norway – providing new knowledge for making informed management decisions. AGU Fall meeting, New Orleans, US, 11-15 December 2017. https://www.youtube.com/watch?v=VtRolr1KB7w

Buhl-Mortensen, P., Bøe, R. & Bellec, V.: Kartlegger sentrale deler av Barentshavet. Blogg på www.forskning.no 23.10.2017. https://forskning.no/blogg/mareano-toktdagbok/kartlegger-sentrale-deler-av-barentshavet

Holte, B. & Jakobsen, F.W.: MAREANO-tokt nr. 25 er vel i havn. Blogg på www.forskning.no 05.09.2017. https://forskning.no/blogg/mareano-toktdagbok/mareano-tokt-nr-25-er-vel-i-havn

Holte, B. & Jakobsen, F.W.: 110 videofilmer fra delelinja mot Russland. Blogg på www.forskning.no 23.08.2017. https://forskning.no/blogg/mareano-toktdagbok/110-videofilmer-fra-delelinja-mot-russland

Jakobsen, F.W., Holte, B. & Buhl-Mortensen, L.: Rare dyr i strie strømmer. Blogg på www.forskning.no 24.08.2017. https://forskning.no/blogg/mareano-toktdagbok/rare-dyr-i-strie-strommer

Løvø, G.: Fant mikroplast i Norskehavet. Nyhet på www.forskning.no 01.03.2017. https://forskning.no/2017/02/finner-mikroplast-pa-havbunnen/produsert-og-finansiert-av/norges-geologiske-undersokelse
 

Nixon, F.C., Bellec, V. & Baeten, N.J.: Pløyende isfjell vest og øst i Barentshavet. Blogg på www.forskning.no, 21.11.2017. https://forskning.no/blogg/mareano-toktdagbok/ployende-isfjell-vest-og-ost-i-barentshavet

NRK1 Viten og Vilje: Plasthavet. 09.11.2017. https://tv.nrk.no/serie/viten-og-vilje/dmtv23002217/sesong-1/episode-2

Thorsnes, T.: Hovedkonklusjoner ICES og veien videre. MAREANOs brukerkonferanse 18.10.2017, Oslo. https://www.youtube.com/watch?v=oXs1kVuWAWg

Øfsti A. W. & Hansen F.K.: Risikerer å spise vårt eget søppel. Nyhet på www.nrk.no 09.11.2017. https://www.nrk.no/viten/risikerer-a-spise-vart-eget-soppel-1.13768776

2016:

Baeten, N., Jensen, H., Bellec, V., Bjarnadóttir, L.R., Ottesen D. & Bøe, R.: Toktet er på 78°N. MAREANO toktdagbok 23.09.2016. http://forskning.no/blogg/mareano-toktdagbok/boks-7-mareano-tokt-pa-78degn

Bellec, V., Baeten, N. & Jensen, H.: Slik ser havbunnen ut sørøst for Svalbard. MAREANO toktdagbok 27.09.2016. http://forskning.no/blogg/mareano-toktdagbok/berggrunn-og-sedimenter-pa-havbunnen-sorost-svalbard

Bellec, V., Jensen, H., Baeten, N., Bøe, R. & Bjarnadóttir, L.R. 2016: Sammensatte pockmark på havbunnen øst for Hopen. MAREANO toktdagbok 3. oktober 2016. http://forskning.no/blogg/mareano-toktdagbok/sammensatte-pockmark-pa-havbunnen-ost-hopen

Buhl-Mortensen, P., Jensen, H., Sveistrup, A., Johansson, J., Olssøn R. & Baeten, N.: I de arktiske pigghudenes rike. MAREANO toktdagbok 22.09.2016. http://forskning.no/blogg/mareano-toktdagbok/i-de-arktiske-pigghudenes-rik

Forland, G.: Saltstraumen minutt for minutt. TV-intervju med Liv Plassen på nrk.no, 7. mai 2016. https://tv.nrk.no/serie/saltstraumen-minutt-for-minutt

2015:

Buhl-Mortensen, P., 2015. I mål med enda ett vellykket tokt. www.forskning.no. 8.9.2015.

Buhl-Mortensen, P. og Thorsnes, T., 2015. Oppdaget nytt korallrev utenfor Nordland. www.forskning.no. 8.9.2015.

Boitsov, S., Thorsnes, T., Bellec, V., Baeten, N. og Buhl-Mortensen, P., 2015. På jakt etter forurensning i Norskehavet. www.forskning.no. 4.9.2015.

Buhl-Mortensen, P. og Gonzalez-Mirelis, G., 2015. Tett i tett med dyphavssjøfjær. www.forskning.no. 1.9.2015.

Rise, L, Bellec, V. og Plassen, L., 2015. Sprekker på bunnen nord for Storeggaraset. www.forskning.no. 31.8.2015.

Bellec, V., Rise, L., Plassen, L., Buhl-Mortensen, P., Boitsov, S., 2015. Matter med bakterier på havbunnen. www.forskning.no. 25.8.2015.

Buhl-Mortensen, P. og Bellec, V., 2015. Sokkelkantens hemmeligheter. www.forskning.no. 25.8.2015.

Buhl-Mortensen, P., 2015. Årets siste tokt. www.forskning.no. 21.8.2015.

Holte, B., 2015. Toktet er i mål. www.forskning.no. 22.6.2015.

NN, 2015. Høy produksjon og stor fiskeriaktivitet. www.forskning.no. 22.6.2015.

Bjarnadóttir, L.R. og Holte, B., 2015. Hurra – vi er ferdige med R-stasjon nummer 1500. www.forskning.no. 19.6.2015.

Jensen, H., Bjarnadóttir, L.R. og Faust, J., 2015. Pockmark i Barentshavet. www.forskning.no. 18.6.2015.

Holte, B., Buhl-Mortensen, L., Voronkov, A., Sveistrup, A., Skulstad, E.M., Jensen, G., Gabrielsen, H., Heggebakken, L., 2015. Barentshavet – høy produksjon og rike dyresamfunn. www.forskning.no. 17.6.2015.

Bjarnadóttir, L.R., Faust, J., Jensen, H., Sveistrup, A., 2015. Hjelmen – i saltets rike. www.forskning.no. 15.6.2015.

Buhl-Mortensen, L. og Holte, B. 2015. Det snør i Barentshavet. www.forskning.no. 15.6.2015.

Holte, B., Bjarnadóttir, L.R. og Buhl-Mortensen, L. 2015. Barentshavet på storskjerm! www.forskning.no. 12.6.2015.

Hvingel, C., Holte B., Hansen C., 2015. Snøkrabbe spiser den maten fisken ikke finner. www.forskning.no, 20. mai 2015.

2014:

Sunnset, B.H., 2014. Fant nytt krepsdyr. www.forskning.no. 24.11.2014.

Sunnset, B.H., 2014. New sideswimmer discovered. www.sciencenordic.com. 13.12.2014.

Gonzalez-Mirelis, G., Sveistrup, A.K., Gabrielsen, H., Beck I.M., Heggebakken, L., Tandberg, A.H., 2014. Liv på Mars, eller noe sånt. www.forskning.no. 4.9.2014

Buhl-Mortensen, P., Bjarnadóttir, L.R., 2014. Toktet til Storneset er ferdig. www.forskning.no. 28.6.2014

N.N., 2014. Myke sedimenter på Storneset. www.forskning.no. 27.6.2014

Bjarnadóttir, L.R., Dolan, M., Jensen, H. og Bøe, R. 2014. Storegga - en fascinerende undervannsverden. www.forskning.no. 25.6.2014

Buhl-Mortensen, P., 2014. Blant fjærstjerner og korallrev i dypet på Storneset.www.forskning.no. 24.6.2014 

Buhl-Mortensen, P., 2014. Sommertoktet er i gang. www.forskning.no. 19.6.2014  

2013:

Smelror, M., 2013. Havet lekker. Debattinnlegg, Dagens Næringsliv, 16. november 2013.

Tordal, P.A., 2013. Det som ligg UNDER – Det mest av Noregs grunn har ingen sett. Intervju med M. Dolan. Dag og Tid 11.oktober 2013.

Sunnset, B.H., 2013: Børstemarken som lukket døren. Nyhetssak på www.forskning.no 28.11.2013 http://www.forskning.no/artikler/2013/november/373543

Reitan, E.P., 2013: Menneskelige spor på havdypet. Nyhetssak på www.forskning.no 21.05.2013. http://www.forskning.no/artikler/2013/mai/357097

Sunnset, B.H., 2013: Se blekkspruten danse! Nyhetssak på www.forskning.no 10.04.2013 http://www.forskning.no/artikler/2013/april/353483

2012:

Løvø, G. & Bøe, R. 2012: Fann ukjente grotter på djupt vatn. Nyhet på www.forskning.no 22. november 2012. http://www.forskning.no/artikler/2012/november/340124

Røiseland, S.F & Bøe, R. 2012: Denne blekkspruten er 200 millioner år gammel. Nyhetssak på www.forskning.no 23.05.22012. http://www.forskning.no/artikler/2012/mai/322577

Sunnset B H, Holte B, 2012. Flere nye børstemarker. Nyhetssak, 6. sept 2012. http://www.forskning.no/artikler/2012/september/332530

Sunnset B H, Holte B, 2012. Oppdaget tre nye korallrev. Nyhetssak 22. mai 2012. http://www.forskning.no/artikler/2012/mai/322237

Sunnset B H, Holte B, 2012. Discovered three new coral reefs off the coast of mid-Norway. Nyhetssak 22. mai 2012 http://sciencenordic.com/discovered-three-new-coral-reefs-coast-mid-norway