Artikler i fagbøker, lærebøker, konferanserapporter, fagtidsskrifter uten fagfellevurdering:

2015:

Ådlandsvik B, Ostrowski M. & Skardhamerðhamar J., 2015. Physical conditions off the coast of Northern Norway. In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian Sea Floor, New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-Based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp. 137-143.

Bellec, V., Thorsnes, T., Rise, L., Bøe, R., Dolan, M., & Selboskar, O.H., 2015. The deep-sea off Lofoten, Vesterålen and Troms. The Seabed – Marine Lanscapes, Geology and Processes. In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian Sea Floor, New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-Based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp. 60-70.

Bjarnadóttir, L.R., Bellec, V., Ottesen, D., Hodnesdal, H., Thorsnes, T., Olsen, H. & Bøe, R., & Lepland, A., 2015. Barents Sea and coast of Finnmark. The Seafloor - Landscape, Geology and Processes. In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian Sea Floor, New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-Based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp. 116-125.

Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T., 2015.  The Norwegian sea floor - New knowledge from MAREANO for Ecosystem-Based Management. Skipnes press, 192 pp.

Buhl-Mortensen, P. & Buhl-Mortensen, L., 2015. Environmental threats - pollution and physical impacts: Effect of fisheries. In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian sea floor. New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp. 150-155.

Buhl-Mortensen, P., Buhl-Mortensen, L. & Dolan, M., 2015. Mid-Norwegian continental shelf and slope: Bottom habitats and fauna. In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian sea floor. New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp. 108-115.

Buhl-Mortensen, P., Buhl-Mortensen, L., Holte, B., Dolan, M., Dannheim, J. & Kröger, K., 2015. Benthic fauna - the shelf off Lofoten - Vesterålen - Troms. In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian sea floor. New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp. 52-59.

Bøe, R., Bellec, V.K., Thorsnes, T., Picard, K., Dolan, M., Rise, L., Elvenes, S., Buhl-Mortensen, L., Buhl-Mortensen, P., Holte, B., Dannheim, J. & Kröger, K., 2015. Tromsøflaket, Eggakanten and the areas off Finnmark. In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian sea floor. New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp. 23-41.

Degré, E., Buhl-Mortensen, L., Thorsnes, T. & Hodnesdal, H., 2015. Practical use of new knowledge. In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian sea floor. New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp. 177-183.
Gonzalez-Mirelis, G., Børge, H., Buhl-Mortensen, P. & Buhl-Mortensen, L., 2015.

Barents Sea and coast of Finnmark: The bottom fauna. In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian sea floor. New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp. 126-135

Holte, B., Buhl-Mortensen, L., Buhl-Mortensen, P., Tandberg, A.H.S., Hassel, A., Dolan, M., Dannheim, J. & Kröger, K., 2015. The bottom fauna from Lofoten to Finnmark: Fauna collected using beamtrawl, sled and grab. In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian sea floor. New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp.  81-91.

Jensen, Henning K.B., Stepan B., Sværen I., Erik Finne T., Thorsnes T., Knies J.,  Klungsøyr J., Heldal H.E., 2015. Environmental threats - pollution and physical impacts: Pollution. I: In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian sea floor. New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp. 145-149.

Rise, L., Thorsnes, T. & Bøe, R., 2015. Oceanography, Geology and Fauna at the Bottom of the Barents Sea – Regional Surveys. The Seabed – Geology. In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian sea floor. New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp. 156-159.

Selboskar, O. H. & Buhl-Mortensen, P., 2015. Surveying the oceans - how we study the seabed. In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian sea floor. New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp. 12-21.

Thorsnes, T., Bøe, R., Bellec, V., Dolan, M., Rise, L., Elvenes, S. & Ottesen, D., 2015. The Shelf off Lofoten, Vesterålen and Troms. The Seabed – Marine Landscapes, Geology and Processes. In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian sea floor. New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp. 42-59.

Thorsnes, T., Bellec, V., Baeten, N., Plassen, L., Bjarnadottir, L., Ottesen, D., Dolan, M., Elvenes, S., Rise, L., Longva, O., Bøe, R., & Lepland, A., 2015. Mid-Norwegian continental shelf and slope. The Seabed - Marine Landscapes, Geology and Processes. In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian Sea Floor, New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-Based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp. 94-107.

Wolden G., Sagen, H., Ringheim S.L., Sunnset B.H., Thorsnes T., Lepland A., Hodnesdal H. & Selboskar O.H., 2015. Data management and communication. In Buhl-Mortensen, L., Hodnesdal, H. & Thorsnes, T. (eds.) The Norwegian sea floor. New Knowledge from MAREANO for Ecosystem-based Management. Skipnes kommunikasjon AS 2015 ISBN 978-82-690163-0-7. Pp. 171-175.

2013:

Bellec, V., Bøe, R., Thorsnes, T., Rise, L., Dolan, M., Elvenes, S., Winsborrow, M., Lepland, A. & Selboskar, O.H. 2013. Geological maps in the MAREANO programme. In: Nakrem, H.A. & Haukdal, G. (eds.) Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway. NGF Number 1: p. 12. Vinterkonferansen, Oslo, January 8-10, 2013.

Bøe, R., Bellec, V.K., Rise, L., Buhl-Mortensen, L., Chand, S. & Thorsnes, T. 2013. Catastrophic fluid escape venting-tunnels and related features associated with large submarine slides on the continental rise off Vesterålen-Troms, North Norway. In: Nakrem, H.A. & Haukdal, G. (eds.) Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway. NGF Number 1: p. 20. Vinterkonferansen, Oslo, January 8-10, 2013.

Carstens, H. & Longva, O. 2013. Finner de beste fiskeplassene. Reportasje i GEO 16(5): 22-27.

Dolan, M., Elvenes, S., Buhl-Mortensen, P., Thorsnes, T. & Bøe, R. 2013. Mapping and modelling seabed nature-types in the MAREANO programme. In: Nakrem, H.A. & Haukdal, G. (eds.) Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway. NGF Number 1: 26-27. Vinterkonferansen, Oslo, January 8-10, 2013.

Elvenes, S., Dolan, M.F.J. & Mortensen, P.B. 2013. Using alternative bathymetry data to complement multibeam echo-sounder data in MAREANO mapping. In: Nakrem, H.A. & Haukdal, G. (eds.) Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway. NGF Number 1: 31-32. Vinterkonferansen, Oslo, January 8-10, 2013.

Rise, L., Bellec, V.K., Bøe, R., Chand, S. & Thorsnes, T. 2013. Submarine slides and mass movements along the continental margin off North Norway. In: Nakrem, H.A. & Haukdal, G. (eds.) Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway. NGF Number 1: 108-109. Vinterkonferansen, Oslo, January 8-10, 2013.

Thorsnes, T., Bøe, R., Dolan, M., Bellec, V.K., Elvenes, S., Jensen, H., Lepland, A., Rise, L., Chand, S. & Finne, T.E. 2013. The MAREANO programme in Norway - the role of geology in integrated mapping for ocean management - from deep sea corals to giant sumbarine slides. In: Nakrem, H.A. & Haukdal, G. (eds.) Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway. NGF Number 1: 130. Vinterkonferansen, Oslo, January 8-10, 2013.

2011:

S. Boitsov, H.K.B. Jensen, J. Klungsøyr, 2011. Undersøkelser av hydrokarboner i sedimenter fra MAREANO-området 2006-2009, Fisken og havet nr. 4/2011.

2009:

Buhl-Mortensen, L. og P. Buhl-Mortensen 2009. Kapittel 4.3. Kartlegging av bunnmiljø og biomangfold i MAREANO. Fisken og havet, særnummer 1–2009, side 148-153.

Buhl-Mortensen, L. & P. Buhl-Mortensen 2009. Mareanotokt 2008104 og 2008114 - Samlet toktrapport fra bunnkartlegging i Troms II og Nordland VII. -  Toktrapport/Havforskningsinstituttet/ISSN 1503-6294/Nr. 4 – 2009.

NN 2009. NS 9435:2009, Visuelle bunnundersøkelser med fjernstyrte og tauete observasjonsfarkoster for innsamling av miljødata. (http://www.standard.no/no/Sok-og-kjop/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductId=379101)

Rise, L., Bellec, V., Bøe, R. Thorsnes, T. 2009. The Lofoten – Vesterålen continental margin, North Norway: Canyons and Mass-movement activity. International Conference on Seafloor Mapping for Geohazard Assessment, 11-13 May 2009, Ischia, Italy. In Chiocci, F.L. et al. (eds.): Rendiconti Online, Societa Geologica Italiana, Extended Abstracts, Vol. 7, 79-82.

Bellec, V., Rise, L., Bøe, R., & Thorsnes, T., 2009. Influence of bottom currents on the Lofoten continental margin, North Norway. International Conference on Seafloor Mapping for Geohazard Assessment, 11-13 May 2009, Ischia, Italy. In Chiocci, F.L. et al. (eds.): Rendiconti Online, Società Geologica Italiana, Volume 7, Extended Abstracts, 155-157.

Picard, K., Rise, L., Bellec, V., Bøe, R. & Thorsnes, T. 2009. The Bjørnøya Slide Scar revealed through high resolution bathymetric data, SW Barents Sea shelf margin. International Conference on Seafloor Mapping for Geohazard Assessment, 11-13 May 2009, Ischia, Italy. In Chiocci, F.L. et al. (eds.): Rendiconti Online, Società Geologica Italiana, Volume 7, Extended Abstracts, 187-189.

Plassen, L., Bøe, R. & Lepland, A. 2009. Geologi og bunnforhold i Andfjorden og Stjernsund/Sørøysund. NGU-Rapport 2009.027, 23 s.

2008:

Bellec, V. 2008. Finner strømretningen fra bunnsedimenter. GEO 11, nr. 1 2008, 58-59

Boitsov, S., J. Klungsøyr 2008. Undersøkelse av forurensninger i marint miljø rundt vraket av krysseren ”Murmansk”. HI rapport 06.10.2008, 26 sider.

Bøe, R. Buhl-Mortensen,P. 2008. Gassfunn utenfor Vesterålen GEO 1: 46-47

Buhl-Mortensen, P., Hoddevik., B.S., Thorsnes, T. & Skyseth, T. 2008. MAREANO – Marin AREaldatabase for Norske havområder. Havforskingstema 2-2008, 1-8.

Buhl-Mortensen P. og Buhl-Mortensen, L. 2008. Kartlegging av bunnmiljø og biomangfold i MAREANO. side 148-154 i Havets ressurser og miljø 2007. - Fisken og havet, særnummer 1–2008.

Eidem, E.J., Dolan, M. & Bjørneseth, G.J. 2008. Project POSEIDON: Cruise report from M/S H U Sverdrup II during transit from Kristiansund to Tromsø September 2008 - a cooperative survey between Norges geologiske undersøkelse and Forsvarets forskningsinstitutt. FFI Report.

Jensen, H.K.B., Knies, J., Finne, T.E., Thorsnes, T. 2008. Mareano 2007 - miljøgeokjemiske resultater fra Troms II og Troms III. NGU-rapport  2008.077, 29 s + vedlegg.

Thorsnes, T., Buhl-Mortensen, L. & Skyseth, T. 2008. Nødvendig kunnskap om havbunnen. GEO 1, 42-44.

Thorsnes, T., Buhl-Mortensen, L. & Skyseth, T. 2008. Integrert kartlegging av havbunnen og økosystemer i Arktis – MAREANO-programmet. Gråsteinen 12, 113-123.

Thorsnes, T., Buhl-Mortensen, L. & Skyseth, T. 2008. Integrated mapping of the seafloor and ecosystems in the Arctic – the MAREANO programme. Gråsteinen 12, 115-125.

2007:

Boitsov, S., Klungsøyr, J., Jensen, H. 2007. Concentrations of petroleum hydrocarbons in sediments and seawater from the Barents and Norwegian Seas 2003–2005. Fisken og havet, HI rapport nr. 3, 2007. 46 sider