Nye deler av Norskehavet og Barentshavet dybdekartlegges

Årets kontrakt for sjøkartlegging i regi av MAREANO startet opp i juni: Ett kartleggingstokt nordover i Barentshavet og ett tokt i Norskehavet.

Etter en åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging ble det signert kontrakt med det tyske firmaet Fugro OSAE i mars 2014. 16. juni startet Fugro OSAEs fartøy MV Victor Hensen å kartlegge i nye tildelte områder videre nordover i Barentshavet.

I Norskehavet startet fartøyet MV Karoline å dybdekartlegge nye områder i slutten av juni.

Fartøyene MV Victor Hensen og MV Karoline. Foto.
MV Victor Hensen og MV Karoline.

Utsnitt av kart som viser omrdået i Barentshavet som kartlegges. Illustrasjon.
Merket oransje området i tidligere omstridt område i Barentshavet hvor MV Victor Hensen startet dybdekartleggingen i  juni.

Utsnitt av kart som viser området i Norskehavet som dybdekartlegges. Illustrasjon.
I merket oransje område i Norskehavet startet MV Karoline å dybdekartlegge i slutten av juni.

Teknisk spesifikasjon revidert

I forbindelse med denne anbudskonkurransen ble den tekniske spesifikasjonen for dybdekartlegging (MAREANO-standard) oppdatert 5. desember 2013.

Oppdatert spesifikasjon for dybdekartlegging kan leses her.

Les mer om dybdekartlegging.