Kartlegger Aktivneset utenfor Mørekysten

Aktivneset ligger ved eggakanten, der kontinentalsokkelen går ned i dyphavet. Dette området dybdekartlegger nå Forsvarets forskningsinstitutts fartøy M/S H.U. Sverdrup II for MAREANO.

Aktivneset utenfor Mørekysten er et område i Norskehavet som strekker seg fra 200 meter til 700 meters dyp.

Fartøyet M/S H.U. Sverdrup II la fra kai i Bodø 6. april, og skal etter planen avslutte måleoppdraget utenfor Mørekysten 2. mai.

Terrengmodeller

Det vil bli laget terrengmodeller i 5, 25 og 50 meters oppløsning av dataene som samles inn.

Dybdedataene fra Aktivneset skal brukes allerede til høsten, under toktene til Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet.

Områder som skal dybdekartleggs i Norskehavet i regi av MAREANO i 2013.

Værhindringer

Fartøyet til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og mannskapet startet sjømålingstoktet i godt vær, og hadde fin framdrift den første uken. Da det blåste skikkelig opp utpå havet andre uken av toktet måtte fartøyet M/S H.U. Sverdrup II søke ly i Ålesund. Etter noen dager på feltet igjen, har fartøyet igjen måtte søke ly. Værmeldingene fremover er dårlige, og fartøyet bruker værhindringsperioden til å kartlegge Syvdsfjorden, Dalsfjorden og Grytafjorden.

Været er alltid en utfordring ved havmålinger, siden det ikke finnes øyer som gir le. Mye vind og bølger kan gi dårlige dybdedata. I verste fall må fartøyet avslutte målingene og vente til været blir bedre.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sitt fartøy M/S H.U. Sverdrup II.

Flere tokt i Norskehavet

Toktet med M/S H.U. Sverdrup II er det første av i alt tre dybdekartleggingstokt i regi av MAREANO i Norskehavet i 2013. Kartverkets eget fartøy F/F Hydrograf skal gjennomføre et tokt i mai og juni, mens det tyske firmaet Fugro FOSAE skal sjømåle i Norskehavet senere i sommer.

Dybdekartlegging

Dybdekartleggingen utføres ved hjelp av et multistråle-ekkolodd som er montert under fartøyet. Les mer om dybdekartlegging her.