Brukerkonferanse 2013

Funn og resultater fra Norskehavet og det tidligere omstridte området i Barentshavet er blant temaene på MAREANO sin brukerkonferanse 1. november. I tillegg blir det satt fokus på mellom andre forvaltningen og næringen sin bruk av MAREANO-data.

MAREANO sin brukerkonferanse for 2013 arrangeres 1. november på Gardermoen. Frist for påmelding er 23. oktober.