Oppdatering av karttjenesten

Karttjenesten som viser terrenget på havbunnen er blitt oppdatert med data i Norskehavet.

Av Hanne Hodnesdal

Kart

De nye dataene som nå er lagt inn i kartlaget ”skyggerelieff” dekker:

  • Kyststripen Griptaren-Kristansund-Halten (målt av Forsvarets forskningsinstitutt)
  • Vikna (målt av Forsvarets forskningsinstitutt)
  • Deler av Storeggaraset (levert av Statoil og målt på oppdrag for Norwegian Deepwater Programme Seabed Project)
  • Iverryggen (målt av MAREANO, april 2012)

For datasett 1 og 2 er skyggerelieff basert på 50 m x 50 m terrengmodell siden dette er innenfor territorialgrensen (12 nm utenfor grunnlinjen), og data med høyere oppløsning er gradert av Forsvaret. For datasett 3 og 4 er terrengmodeller på 25 m x 25 m benyttet.

For datasett 1, 2 og 4 er skyggerelieff basert på midlertidige grid. Når datasettene er ferdig prosessert vil karttjenesten bli oppdatert med skyggerelieff basert på endelige grid.

Karttjenesten vil bli oppdatert etter hvert som data blir samlet inn (midlertidige terrengmodeller) og data blir ferdig prosessert og godkjent (endelige terrengmodeller).

Les mer om dybdekartlegging.