Internasjonal MAREANO-workshop

Internasjonal workshop om metoder og teknologi for kartlegging av havbunnen – Trondheim 17.-18. oktober 2012.


Autonome undervannsfarkoster (AUV) med høyoppløselige sensorer for registreringer nær havbunnen er en av de nye teknologiene som blir omtalt når havbunnsforskerne samles ved NGU i Trondheim i oktober.

MAREANO er et av verdens største kartleggingsprogram for havbunnen. Siden starten i 2005 har MAREANO anvendt moderne metoder og teknologier, men vi er stadig på jakt etter forbedringer som kan optimalisere fremtidens kartlegging. Utveksling av kunnskap med internasjonale fagmiljøer er viktig for å utvikle MAREANO og tilsvarende kartleggingsprogram globalt. Denne workshopen vil gi en møteplass for presentasjon av og diskusjon om metoder og teknologier, både dagens og fremtidens. Vi inviterer interesserte forskere til å delta.

Invitasjon (engelsk)
Registrering (engelsk)
Program (engelsk)

Kontaktperson:
Terje Thorsnes (terje.thorsnes@ngu.no), 73904275 / 90861113