Statsbudsjettet 2011

I forslaget til Statsbudsjett 2011 videreføres bevilgningene til MAREANO på samme nivå som i år. Leder for MAREANOs programgruppe, Aksel Eikemo, er svært fornøyd med at de bevilgende myndigheter har sett behovet for og nytten av bunnkartleggingsprogrammet.

– MAREANO står overfor store utfordringer i Barentshavet neste år. Planleggingen er i full gang, og med en videreføring av bevilgningen får vi de rammene vi håpet på, sier Eikemo.

Se forslaget til Statsbudsjett 2011