Ny rapport: faglig grunnlag for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten

Miljøvernminister Erik Solheim fikk i går overlevert Faglig forums rapport som beskriver natur, tilstand og sårbarhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Mye av kunnskapen som kommer frem i rapporten, er resultater fra MAREANOs kartlegging.

Rapporten skal danne det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten.

Gjennom MAREANO er det påvist høye naturverdier og stor variasjon i naturtyper og undersjøiske landskap, blant annet mange nye korallrev i området som er omtalt i rapporten.

Rapporten viser at de viktigste fiskeressursene er i god forfatning, mens de fleste bestandene av sjøfugl har endret seg negativt med urovekkende hastighet. Sannsynligheten for ulykker knyttet til skipstrafikk eller petroleumsvirksomhet vurderes som lav, men de miljø- og samfunnsmessige konsekvensene av slike hendelser kan være betydelige.

Fiskeri, klima og langtransportert forurensing utgjør i dag de største påvirkningene på økosystemet i Barentshavet.

Les hele rapporten (lenke til Havforskningsinstituttet sine nettsider).