Høsttoktet starter 18. september

I høst fortsetter kartleggingen med ”G.O. Sars” ved Eggakanten sør for Bjørnøyraset og på 2200-3000 meters dyp i Nordland VII.

Eremittkreps
Eremittkreps som er observert på et tidligere MAREANO-tokt.

På første del av toktet, 18. – 30. september, skal deler av Eggakanten kartlegges. På andre del, 30. september – 11. oktober, skal de dype delene av Nordland VII kartlegges.

Med ny og lengre kabel vil MAREANO kunne kartlegging med video og prøvetaking på 3000 meters dyp utenfor Lofoten-Vesterålen.

Kontakt toktkoordinator Lene Buhl-Mortensen, tlf 55 23 69 36 eller mobil 95 47 64 33, dersom du har spørsmål om toktet.