MAREANO bidrar til EU-prosjekt

Med Havforskningsinstituttet som partner er MAREANO nå med i EU-prosjektet MESMA (Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas). Prosjektet skal gå over fire år (2009-2012), og har fått klarsignal om en total bevilging fra EU på 6,75 mill. euro (~54 mill. NOK). Av dette får Havforskningsinstituttet ca. 5 mill. NOK.

Av Lene Buhl-Mortensen

Prosjektets hovedmål er å utvikle strategier, retningslinjer, verktøy og et systematisk rammeverk for å lette integrert overvåking, vurdering og implementering av arealforvaltede områder. Havforskningsinstituttet er en av 18 europeiske partnere.

Det er i hovedsak MAREANOs erfaring med ulike vitenskapelige metoder for kartlegging og dokumentering av marine naturtyper og artsmangfold, samt prosjektets samspill med forvaltningen som tas med inn i MESMA.