Mer penger til MAREANO

Forslaget til statsbudsjett for 2009 legger opp til en styrking av MAREANO sin bunnkartleggingen med 18,9 millioner kroner. Dette innebærer en budsjettramme for MAREANO i 2009 på 51,5 millioner kroner.

Styrkingen kommer med 6,3 millioner kroner på hvert av budsjettene til samarbeidspartnerne Havforskningsinstituttet, Statens kartverk Sjø og Norges geologiske undersøkelse.