Spennende havbunn i Kvitøyrenna på Svalbard

Kvitøyrenna er et område som kan være aktuelt for fiskeri i framtiden, og fiskeriforvaltningen arbeider med et forslag til nytt forvaltningsregime i havområdene rundt Svalbard. MAREANO-kartlegginga er viktig i denne sammenheng.

I høst er Kvitøyrenna, et område mellom Nordaustlandet og Kvitøya på Svalbard, blitt dybdekartlagt med multistråle-ekkolodd og sediment-ekkolodd. Kartleggingstoktet utføres av MV Victor Hensen fra Fugro Germany Marine GMBH og H.U. Sverdrup II fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Til sammen 6000 km2 i området er planlagt dybdekartlagt. Det har vært noe værhindringer, men ingen utfordring med sjøis i dette området i år.

Selve Kvitøyrenna er ca. 300 meter dyp, men FFI har målt så grunt som 30 meter i områder i den østlige delen inn mot Nordaustlandet. Dette er grunnere enn forventa.

I 2019 har MAREANO planlagt å kartlegge biologi, geologi og kjemi i Kvitøyrenna.

KVITØYRENNA: Terrengmodellene av havbunn er fra den nordlige delen Kvitøyrenna, og er basert på data samlet inn med multistråle-ekkoloddet EM710 av fartøyet MV Victor Hensen. Terrengmodellene er laget av Kartverket.

Les mer om dybdekartlegging.