Dybdekartlegging ute på anbud

MAREANO starter opp sjømåling i dyphavet i Norskehavet. En ny åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging ble publisert 17. desember 2018.

Kontrakten har en verdi på 36,4 millioner kroner, med mulighet for opsjoner. Anbudsfristen er satt til 8. februar 2019.

Kunngjøring til anbudskonkurranse publisert på Doffin.

Kunngjøring til anbudskonkurranse publisert på TED.

Områder i Norskehavet

Kartleggingsoppdraget som er ute på anbud omfatter områder i Norskehavet og Barentshavet, vist i figuren under. Hvor mye som faktisk vil bli dekket avhenger av anbudsprosessen. Transektene som krysser Norskehavet fra øst til vest er prioritert. Noen områder skal også kartlegges med statlige fartøy.

Leverandøren som blir tildelt kontrakten skal utføre dybdekartleggingen og «rense» data, før ferdig kvalitetskontrollerte dybdedata leveres til Kartverkets sjødivisjon.

Les mer om dybdekartlegging.

ANBUDSKONKURRANSE: Områder i Norskehavet og Barentshavet der det er invitert til åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging i 2019.