Nyheter 2018


Vil du bli Mareanos nye programkoordinator?

Vi søker nå etter en medarbeider som skal bidra til administrativ drift og videre utvikling av Mareanoprogrammet. Programmet har høy politisk prioritet med sitt fokus på hav, og du vil her få mulighet til å bidra til utvikling av både programmet og egen rolle.

Les hele stillingsutlysningen

19.04.2018

Skryt til MAREANO-programmet

MAREANO fungerer godt for sine viktigste brukere. Produktene oppleves som relevante, brukervennlige og tilgjengelige, framgår det i en brukerevaluering av kartleggingsprogrammet.

15.03.2018

Mikroplastrapport tilgjengelig

10 sedimentprøver fra kartleggingsprogrammet MAREANO er undersøkt for innhold av mikroplast.

05.02.2018