Nyheter 2018


Mikroplastrapport tilgjengelig

10 sedimentprøver fra kartleggingsprogrammet MAREANO er undersøkt for innhold av mikroplast.

05.02.2018