Nyheter 2017


Fyldige formasjoner på bunnen av Spitsbergenbanken

Nå kan vi avsløre hvordan landskapet kurver seg på bunnen av Spitsbergenbanken på Svalbard. I 2016 dybdekartla Meritaito området for MAREANO.

11.01.2017

Farled til Rijpfjorden kartlagt

– MAREANO planlegger tokt til Rijpfjorden de to neste årene. Derfor ble farleden inn til den arktiske fjorden sjåmålt sommeren 2016, sier Hanne Hodnesdal i Kartverket.

05.01.2017