Kartverket

Kartverkets sjødivisjon er nasjonal forvalter og formidler av dybdedata.

Kartverkets sjødata:

  • Terrengmodeller av havbunn (DTM): Regulære grid/rutenett 5x5, 25x25 og 50x50.
  • Sjømålingsdata, høyoppløselige dybdedata, inneholder dybder registert under sjømåling. Disse gir en detaljrik beskrivelse av dybdeforholdene på havbunnen. Gradert informasjon av Forsvaret innenfor 12 nm.
  • Dybdedata (marine primærdata) består i hovedsak av sømløse dybdedata og kystkontur på vektorformat.
  • Dybdekurver: Sammenhengende dybdekurver for de norske kyst- og havområdene, med Grønland som grense i vest og Danmark i sør.
  • Sjøkart, georefererte rasterkart: Er tilgjengelig både med og uten kartramme. Kartene er blant annet egnet som bakgrunnskart for planlegging og presentasjon, men er ikke godkjent for navigasjon. Hovedkartserien, inkludert overseilingskart- og havnekart-seriene.

Kartverket sin kartkatalog

Se oversikt over Kartverkets MAREANO-kartlag, muligheter for datanedlasting og tilgjengelige metadata, tilgjengelig via geonorge.no.

Bestilling av data

Dybdedata kan bestilles ved henvendelse til Kartverkets sjødivisjon på e-post: sjodata@kartverket.no og tlf. 32 11 80 00.