Kartverket

Kartverkets sjødivisjon er nasjonal forvalter og formidler av dybdedata.

Produkter:

  • sjømålingsdata: høyoppløselige dybdedata. Gradert informasjon av Forsvaret innenfor 12 nm.
  • marine primærdata: dybdedata og kystkontur på vektorformat
  • terrengmodeller: 5x5, 25x25 og 50x50 meters grid tilgjengelig nord for 67 grader
  • georefererte rasterkart: hovedkartserien inkl. overseilingskart og havnekart

Mer informasjon om marine primærdata finner du på kartverket.no.

Medlemmer av Norge Digitalt

For medlemmer av Norge Digitalt er marine primærdata, terrengmodeller og rasterkart tilgjengelige gjennom nedlastingsportalen www.geonorge.no. Sjømålingsdata bestilles ved henvendelse til sjodata@kartverket.no.

Åpne wms-tjenester:

  • Sjøkart hovedkartserien 2 WMS
  • Dybdedata WMS
  • Sjøgrenser WMS
  • Havbunnslandskap Nord-Norge WMS
  • Dekning sjømåling WMS

Tjenestene er gratis for alle innenfor vilkårene for ordningen, se wms-tjenestene og vilkår for bruk.

Bestilling av data

Dybdedata kan bestilles ved henvendelse til Kartverkets sjødivisjon, Formidlingsavdelingen (e-post: sjodata@kartverket.no, tlf. 51 85 87 00).
Prisinformasjon (pdf).