Videoer


Video og terrengmodeller av havbunnen

Se den hvordan havbunnen ser ut. Klipp fra ulike områder i Norskehavet og Barentshavet.


Perlekjedekorallrevet og dyphavssjøfjær

Det nyoppdagede korallrevet Perlekjederevet og de rare dyphavssjøfjærene er noe av det du kan se i denne filmen fra MAREANO sitt bunnkartleggingstokt i september 2015. Opptakene er fra områder rundt sokkelkanten utenfor Trøndelag og Møre.


Knallblå børstemark

Børstemark filmet i barentshavet juni 2015. Les mer.

Trålspor i Barentshavet

Trålspor filmet i Barentshavet juni 2015. Les mer.

Kloskate (Amblyraja radiata) med problemer

Skatene vi ofte treffer på i Barentshavet er vanlige å finne på sandmudderbunn. Når kloskaten føler seg truet kan den rulle seg sammen til en ball, med rekken av pigger på ryggen stikkende ut som hos et pinnsvin. Skatene er bruskfisker og slektninger av haien. Denne ble nok distrahert av de sterke lyskasterne på kamerariggen.

Det snør i Barentshavet!

Se den marine snøen som lagde problemer da forskerne skulle filme havbunnen i Barentshavet. "Snøen" er alger som synker ned fra høyere oppe i vannmassene (les mer om observasjonen).

Havedderkopp

En havedderkopp kjemper for å komme seg fram i det geleaktige nedfallet fra algeoppblomstringen i Barentshavet. Les mer om problemene som forskerne fikk på grunn av oppblomstringen.

Fargerike koraller utenfor Troms

Uheldig blekksprut

Livet på havbunnen kan være tøft. For en blekksprut kan det være tilfeldigheter som avgjør om den ender som middagen til en sulten fisk.

Sommertokt 2014

Fra MAREANO sitt sommertokt til Storneset utenfor Kristiansund (juni 2014).
Les mer.

Trollhummer

Videoen er filmet på omtrent 250 meters dyp på Storneset utenfor  Møre i juni 2014. Trollhummerne på opptaket er fra Munida-slekten.
Les mer.

Kongekrabbe

På MAREANO-toktet i påsken 2014 ble det observert forholdsvis mye kongekrabbe på 43 meters dyp utenfor Berlevåg i Finnmark. Det er fra før velkjent at det er kongekrabbe i dette området, og sannsynligvis var de på vei mot dypet igjen etter å ha vært en tur oppe på grunna for å klekke den gamle rogna og gyte ny.
Les mer

Har du sett en reke svømme?

På over 2000 meters dyp utenfor Lofoten ble to julerøde små krepsdyr filmet mens de svømmer rundt. Ved første øyekast ser de helt like ut, men dersom du ser nærmere etter kan du se at det er to ulike arter: en dypvannsreke (Bythocaris) og en dypvannsmyside (Boreomysis).
Les mer

Børstemarken som lukker døren

En liten børstemark, bare noen få cm lang, bestemmer seg plutselig for å trekke seg inn i huset sitt og lukke døren godt igjen.
Les mer

Bakholdsangrep på dypet

Det lille krepsdyret Neohela monstrosa sitter i hulen sin og venter tålmodig på at det skal komme små dyr forbi som den kan spise. På videoen kan du se hva som skjer med en krill som tok en liten pause rett utenfor hulen.
Les mer


Dansende blekksprut

Les mer om Gonatus fabricii.

På dypt vann i kontinentalskråninga

I det kalde vannet nedenfor skillet mellom vannet fra Atlanterhavet og vann fra Arktis er dyrelivet helt forskjellig fra det vi finner på kontinentalsokkelen. Dette opptaket viser klipp av ulike dyphavsorganismer, bl.a. den store sjøfjæren Umbellula encrinus, hydroiden Corymorpha, amphipoder med torner på ryggen, bunnlevende manet, svart ringbuk og stilkete fjærstjerner.

Dansende børstemark

Denne børstemakken kom padlende forbi rett etter at videoriggen landet på 1460 meters dyp utenfor Langenesegga (Mareanostasjon R234). Dette er en børstemark som lever i rør på havbunnen. Vi har aldri hørt at slike børstemark kan ”paraglide” av gårde hvis de blir forstyrret.

Naturmangfold i Hola

Det er mange naturtyper i Hola (utenfor Andøya). I de sørlige og vestlige delene av renna danner sterk innadgående strøm store bølger i sanden. På nordsida av renna står korallrevene på 240-260 meters dyp i strøm som går motsatt vei enn i sandbølgeområdet. På ca 220 meters dyp, midt i renna, finnes det aktive gassoppkommer. Her ser vi trådformete bakterier som bølger i strømmen.

Koraller i Stjernsund

Fra Lophelia-revet på 240 meters dyp på terskelen i Stjernsund. På videoen ser vi et mangfold av arter. Noen av de mest fremtredende er forruten Lophelia pertusa, den gulhvite svampen Mycale lingua og sjøtre (Paragorgia arborea) med flere eksemplarer av slangestjernen medusahode (Gorgonocephalus sp.) som klynger seg fast til grenene. (Mareanostasjon R73)

Malangsrevet

På ryggen som går mellom Malangsgrunnen og Fugløybanken ligger Malangsrevet på rundt 300 meters dyp. På de dypere områdene rundt er bunnforhold og fauna helt annerledels.

Sørøysund og Stjernsund

I de dypere deler av dette fjordsystemet er bunnen bløt. Her er sjøfjær vanlig. Arten vi ser i starten av opptaket er Pennatula phosphorea. Senere ser vi et lite sjøtre (Paragorgia arborea) med mange andre dyrearter som vokser fast eller kryper rundt på grenene av denne hornkorallen. Dette opptaket kommer fra nær terskelen i Stjernsund.

Tromsøflaket

Disse klippene (fra 200 til 250 meters dyp) er stort sett gjort i naturtypen grusig sand på skrånende bunn, en ganske vanlig naturtype med et relativt høyt artsmangfold.

Dyr på bunnen

Isopode

Isopode på skråningen utenfor Moskenesgrunnen, 1007 meter.

Gravende slimål

En slimål (Myxine glutinosa) som effektivt graver seg ned i mudderbunnen. Etter utzooming ses også en sjøpølse (Stichopus tremulus) og sjøfjær (Kophobelemnon stelliferum).

Ulkekutling

Dette er en ulkekutling (Lebetus scorpioides) hann. De bruker ofte den lyse ryggfinnen som vimpel for å tiltrekke seg hunner eller som et signal mot rivaliserende hanner. Denne observasjonen ligger langt nord for tidligere funn.

Lycodes frigidus

På nesten 2000 meters dyp ble videoriggen angrepet av en arktisk ålebrosme (Lycodes frigidus). Den spiser først godt av mudderet rundt beina på videoriggen, det er funnet mudder i magen på denne arten i tidligere undersøkelser. Etter hvert ser det ut som den anser videoriggen som en rival og går mot den med utspilte finner og åpen munn, typisk skremmeadferd. Arktisk ålebrosme ble filmet flere ganger på dypet, og synes å være den mest vanlige fisken her, men da liggende rolig på bunnen.